Currently browsing

June 2016

Ъргх!

Човек и добре да живее, вся някога започва да прави лек освежителен ремонт. Който лавинообразно се превръща в гигнтогантска буря. И не …