Currently browsing

September 2015

ОколосвеЦко пътешествие

Ден първи.   Изкарали сме убийствени три дни на тийм разрушилдинг. Телефонът звъни миг след като съм си затворила очите след последното …