Currently browsing

March 2015

ОтпуЦка

Година и половина. Толкова време трябваше да почакам, за да се докопам до така блажената и желана отпуска. Разбира се, всяко търпение …