Няма време

Животът е прекалено кратък, за да…

Махам телбоди от листове…

Да гладя чорапи,тениски и чаршафи…

Да бърша прах всеки ден….

Да се ядосвам за глупости и да си хабя нервите…

Да събирам пари за скъпи неща, които не са ми чак толкова или изобщо необходими…

Да си губя времето в чакане нещо да се случи…

Да се колебая дали съм постъпвала правилно, или не…

Да си изправям косата в горещи дни…

Да чакам с надеждата, която първо ще си умре, преди да повярва, че каузата е загубена.
Живея днес и сега

…за да пътувам

…за да инвестирам  в спомени

…за да инвестирам в емоции

…за да инвестирам в преживявания

…за да инвестирам в хора

Спомените са ми по-скъпи от всяко предметно нещо, което притежавам. Снимките на стената ми са безценни. Не искам вещите да притежават мен…

Нещата имат смисъл само, когато са споделени…

Малко разглобено
Няма невъзможни неща

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *